• responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider

Sản phẩm

Bán 2,7ha 5000skc 110m mặt đường xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 2,7ha 5000skc 110m mặt đường xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

Giá: 45 tỷ thương lượng.
Diện tích: 2,7ha
Bán 1,2 mẫu cao su 70m mặt đường ấp 5 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,2 mẫu cao su 70m mặt đường ấp 5 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

Giá: 15 tỷ- thương lượng.
Diện tích: 1,2 mẫu
Bán 2 mẫu cao su 120m mặt đường ấp 8 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 2 mẫu cao su 120m mặt đường ấp 8 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước.

Giá: 16 tỷ- thương lượng.
Diện tích: 2 mẫu
Bán 3,8 sào mặt đường liên huyện DH 519 xã phước sáng phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 3,8 sào mặt đường liên huyện DH 519 xã phước sáng phú giáo Bình Dương

Giá: 8tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 3,8 sào
Bán 1,2ha cso su non 120m + 70m mặt đường xã phước sáng phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,2ha cso su non 120m + 70m mặt đường xã phước sáng phú giáo Bình Dương

Giá: 6,5tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 1,2ha
Bán 1,1ha cao su xã phước sang phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,1ha cao su xã phước sang phú giáo Bình Dương

Giá: 10tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 1,1ha
Bán 5 sào mặt đường tạo lực xã tân phước huyện đồng phú Bình phước.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 5 sào mặt đường tạo lực xã tân phước huyện đồng phú Bình phước.

Giá: 180tr/mét ngang thương lượng.
Diện tích: 5 sào
Bán đất mặt đường tuyến số 4 5x50 tc100m huyện đồng phú Bình phước.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán đất mặt đường tuyến số 4 5x50 tc100m huyện đồng phú Bình phước.

Giá: 1450000000
Diện tích: 5x50 tc100m
Bán 13,7 mẫu cao su ấp 8 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 13,7 mẫu cao su ấp 8 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

Giá: 7,2 tỷ/ha- thương lượng.
Diện tích: 13,7 mẫu
Bán 2,3 mẫu cao su ấp 7 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 2,3 mẫu cao su ấp 7 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

Giá: 35 tỷ- thương lượng.
Diện tích: 2,3 mẫu
Bán 2,9 sào cao su xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 2,9 sào cao su xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

Giá: 2,4 tỷ/thương lượng.
Diện tích: 2,9 sào
Bán 3 sào cao su xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 3 sào cao su xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

Giá: 2,5 tỷ/thương lượng.
Diện tích: 3 sào
Bán 16 lô sổ riêng từng lô ấp 4 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 16 lô sổ riêng từng lô ấp 4 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

Giá: 1,1 tỷ/lô thương lượng.
Diện tích: 16 lô
Bán 9,8ha 450m mặt đường tân hiệp phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 9,8ha 450m mặt đường tân hiệp phú giáo Bình Dương

Giá: 75 tỷ thương lượng.
Diện tích: 9,8ha
Bán 9,7ha 260m mặt đường xã phước sang phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 9,7ha 260m mặt đường xã phước sang phú giáo Bình Dương

Giá: 80 tỷ thương lượng.
Diện tích: 9,7ha
Bán 4,7ha 16000skc xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 4,7ha 16000skc xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

Giá: 70 tỷ thương lượng.
Diện tích: 4,7ha
Bán 1,6ha 5000skc xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,6ha 5000skc xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

Giá: 35tỷ thương lượng.
Diện tích: 1,6ha 5000skc
Bán 1ha 100m mặt đường xã phước sáng phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1ha 100m mặt đường xã phước sáng phú giáo Bình Dương

Giá: 13tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 1ha
Bán 8 sào  45m mặt đường xã phước sáng phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 8 sào 45m mặt đường xã phước sáng phú giáo Bình Dương

Giá: 6tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 8 sào
Bán 3ha có 400m mặt đường xã phước sang phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 3ha có 400m mặt đường xã phước sang phú giáo Bình Dương

Giá: 28tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 3ha
Bán 1,1ha 110m mặt đường liên huyện DH 509 xã tân hiệp phú giáo tỉnh Bình Dương.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,1ha 110m mặt đường liên huyện DH 509 xã tân hiệp phú giáo tỉnh Bình Dương.

Giá: 13tỷ/thương lượng.
Diện tích: 1,1ha 110m mặt đường
Gọi điện SMS Chỉ Đường
Zalo
Hotline: 0918.645.130
backtop