• responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider
 • responsive slider

Đất khu công nghiệp

Bán 2,7ha 5000skc 110m mặt đường xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 2,7ha 5000skc 110m mặt đường xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

Giá: 45 tỷ thương lượng.
Diện tích: 2,7ha
Bán 1,2 mẫu cao su 70m mặt đường ấp 5 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,2 mẫu cao su 70m mặt đường ấp 5 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

Giá: 15 tỷ- thương lượng.
Diện tích: 1,2 mẫu
Bán 2 mẫu cao su 120m mặt đường ấp 8 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 2 mẫu cao su 120m mặt đường ấp 8 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước.

Giá: 16 tỷ- thương lượng.
Diện tích: 2 mẫu
Bán 3,8 sào mặt đường liên huyện DH 519 xã phước sáng phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 3,8 sào mặt đường liên huyện DH 519 xã phước sáng phú giáo Bình Dương

Giá: 8tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 3,8 sào
Bán 1,2ha cso su non 120m + 70m mặt đường xã phước sáng phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,2ha cso su non 120m + 70m mặt đường xã phước sáng phú giáo Bình Dương

Giá: 6,5tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 1,2ha
Bán 1,1ha cao su xã phước sang phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,1ha cao su xã phước sang phú giáo Bình Dương

Giá: 10tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 1,1ha
Bán 5 sào mặt đường tạo lực xã tân phước huyện đồng phú Bình phước.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 5 sào mặt đường tạo lực xã tân phước huyện đồng phú Bình phước.

Giá: 180tr/mét ngang thương lượng.
Diện tích: 5 sào
Bán đất mặt đường tuyến số 4 5x50 tc100m huyện đồng phú Bình phước.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán đất mặt đường tuyến số 4 5x50 tc100m huyện đồng phú Bình phước.

Giá: 1450000000
Diện tích: 5x50 tc100m
Bán 13,7 mẫu cao su ấp 8 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 13,7 mẫu cao su ấp 8 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

Giá: 7,2 tỷ/ha- thương lượng.
Diện tích: 13,7 mẫu
Bán 2,3 mẫu cao su ấp 7 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 2,3 mẫu cao su ấp 7 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

Giá: 35 tỷ- thương lượng.
Diện tích: 2,3 mẫu
Bán 2,9 sào cao su xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 2,9 sào cao su xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

Giá: 2,4 tỷ/thương lượng.
Diện tích: 2,9 sào
Bán 3 sào cao su xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 3 sào cao su xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

Giá: 2,5 tỷ/thương lượng.
Diện tích: 3 sào
Bán 16 lô sổ riêng từng lô ấp 4 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 16 lô sổ riêng từng lô ấp 4 xã tân lập huyện đồng phú Bình phước

Giá: 1,1 tỷ/lô thương lượng.
Diện tích: 16 lô
Bán 9,8ha 450m mặt đường tân hiệp phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 9,8ha 450m mặt đường tân hiệp phú giáo Bình Dương

Giá: 75 tỷ thương lượng.
Diện tích: 9,8ha
Bán 9,7ha 260m mặt đường xã phước sang phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 9,7ha 260m mặt đường xã phước sang phú giáo Bình Dương

Giá: 80 tỷ thương lượng.
Diện tích: 9,7ha
Bán 4,7ha 16000skc xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 4,7ha 16000skc xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

Giá: 70 tỷ thương lượng.
Diện tích: 4,7ha
Bán 1,6ha 5000skc xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,6ha 5000skc xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

Giá: 35tỷ thương lượng.
Diện tích: 1,6ha 5000skc
Bán 1ha 100m mặt đường xã phước sáng phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1ha 100m mặt đường xã phước sáng phú giáo Bình Dương

Giá: 13tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 1ha
Bán 8 sào 45m mặt đường xã phước sáng phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 8 sào 45m mặt đường xã phước sáng phú giáo Bình Dương

Giá: 6tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 8 sào
Bán 3ha có 400m mặt đường xã phước sang phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 3ha có 400m mặt đường xã phước sang phú giáo Bình Dương

Giá: 28tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 3ha
Bán 1,1ha 110m mặt đường liên huyện DH 509 xã tân hiệp phú giáo tỉnh Bình Dương.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,1ha 110m mặt đường liên huyện DH 509 xã tân hiệp phú giáo tỉnh Bình Dương.

Giá: 13tỷ/thương lượng.
Diện tích: 1,1ha 110m mặt đường
Cho thuê 2,8 mẫu Nhà xưởng 5000skc ấp cây khô xã vĩnh hòa phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Cho thuê 2,8 mẫu Nhà xưởng 5000skc ấp cây khô xã vĩnh hòa phú giáo Bình Dương

Giá: 380 triệu/tháng
Diện tích: 28000m2 - 5000SKC
Cho thuê Đất làm kho tại xã vĩnh hòa phú giáo Bình Dương.

THƯƠNG LƯỢNG

Cho thuê Đất làm kho tại xã vĩnh hòa phú giáo Bình Dương.

Giá: 100tr/tháng
Diện tích: 14000m2(1,4ha)
Bán 11.954m2 SKC 5000m2 trả tiền 1 lần ấp cây khô xã vĩnh hòa phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 11.954m2 SKC 5000m2 trả tiền 1 lần ấp cây khô xã vĩnh hòa phú giáo Bình Dương

Giá: 40tỷ thương lượng.
Diện tích: 11.954m2 SKC 5000m2 trả tiền 1 lần
Bán 2,8 mẫu Nhà xưởng 5000skc trả tiền 1 ấp cây khô xã vĩnh hòa phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 2,8 mẫu Nhà xưởng 5000skc trả tiền 1 ấp cây khô xã vĩnh hòa phú giáo Bình Dương

Giá: 100tỷ thương lượng.
Diện tích: 2,8 mẫu Nhà xưởng 5000skc
Bán 1900m2 SKC 9000m2 trả tiền 1 lần ấp cây khô xã vĩnh hòa phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1900m2 SKC 9000m2 trả tiền 1 lần ấp cây khô xã vĩnh hòa phú giáo Bình Dương

Giá: 37tỷ thương lượng.
Diện tích: 1900m2 SKC 9000m2
Bán 2,8 mẫu cao su có 200m mặt đường ấp đồng trâm xã phước sang phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 2,8 mẫu cao su có 200m mặt đường ấp đồng trâm xã phước sang phú giáo Bình Dương

Giá: 17tỷ thương lượng.
Diện tích: 2,8 mẫu cao su có 200m mặt đường
Bán 5 mẫu 700m mặt đường 37000m2 skc xã phước sang phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 5 mẫu 700m mặt đường 37000m2 skc xã phước sang phú giáo Bình Dương

Giá: 74tỷ thương lượng.
Diện tích: 5 mẫu 700m mặt đường 37000m2 skc
Bán 11ha 800m thổ cư 1,1cây số mặt đường xã an thái huyện phú giáo tỉnh Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 11ha 800m thổ cư 1,1cây số mặt đường xã an thái huyện phú giáo tỉnh Bình Dương

Giá: 111 tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 11ha 800m thổ cư
Bán 11,5ha 360m mặt đường xã tân hiệp huyện phú giáo tỉnh Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 11,5ha 360m mặt đường xã tân hiệp huyện phú giáo tỉnh Bình Dương

Giá: 11tỷ/ha thương lượng.
Diện tích: 11,5ha 360m mặt đường
Bán 1 mẫu đất vườn cao su khu phố tân liên thị trấn Tân Phú huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1 mẫu đất vườn cao su khu phố tân liên thị trấn Tân Phú huyện đồng phú Bình phước

Giá: 8,6 tỷ/thương lượng.
Diện tích: 1 mẫu đất vườn cao su
Bán 7 nền trong trung tâm hành chính mới ấp dên dên thị trấn Tân Phú huyện đồng phú Bình phước.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 7 nền trong trung tâm hành chính mới ấp dên dên thị trấn Tân Phú huyện đồng phú Bình phước.

Giá: 950tr/nền thương lượng
Diện tích: 7 nền ngạng dài 45 thổ cư 100m
Bán 2,3 mẫu điều có 70m mặt đường nhựa sau siêu thị coomax chợ đồng phú ấp quân y xã tân lợi đồng ph

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 2,3 mẫu điều có 70m mặt đường nhựa sau siêu thị coomax chợ đồng phú ấp quân y xã tân lợi đồng ph

Giá: 2 TỶ/HA
Diện tích: 2,3 mẫu có 70m mặt đường nhựa
Bán 1,1 mẫu điều có 200m mặt đường ấp quân y xã tân lợi đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,1 mẫu điều có 200m mặt đường ấp quân y xã tân lợi đồng phú Bình phước

Giá: 26 tỷ thương lượng.
Diện tích: 1,1 mẫu điều có 200m mặt đường
Bán 1,2 mẫu có 160m mặt đường ấp thái dũng xã tân tiến huyện đồng phú Bình phước.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,2 mẫu có 160m mặt đường ấp thái dũng xã tân tiến huyện đồng phú Bình phước.

Giá: 12 tỷ (thương lượng)
Diện tích: 1,2 mẫu có 160m mặt đường

Bán 2 mẫu đất vườn cao su mặt đường nhựa ấp quân y xã tân lợi huyện đồng phú Bình phước.

Giá: 26 tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 2 mẫu (20.000m2) 120m mặt đường nhựa
Bán 1 mẫu đất vườn cao su khu phố tân liên thị trấn Tân Phú huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1 mẫu đất vườn cao su khu phố tân liên thị trấn Tân Phú huyện đồng phú Bình phước

Giá: 8 Tỷ- Thương lượng
Diện tích: 1 mẫu (10.000m2) 50m mặt đường
Bán 17 sào mặt đường liên huyện sổ riêng từng sào ấp tân phú xã thuận phú huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 17 sào mặt đường liên huyện sổ riêng từng sào ấp tân phú xã thuận phú huyện đồng phú Bình phước

Giá: 1 tỷ/sào thương lượng.
Diện tích: 17.000m2 đã tách 17 cuốn sổ riêng
Bán 1,2 mẫu có 160m mặt đường ấp thái dũng xã tân tiến huyện đồng phú Bình phước.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,2 mẫu có 160m mặt đường ấp thái dũng xã tân tiến huyện đồng phú Bình phước.

Giá: 12 tỷ (thương lượng)
Diện tích: 1,2 mẫu có 160m mặt đường
Bán 5 mẫu có 600m mặt đường Nằm giữa tuyến số 3 và số 4 ấp thái dũng xã tân tiến huyện đồng phú Bình

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 5 mẫu có 600m mặt đường Nằm giữa tuyến số 3 và số 4 ấp thái dũng xã tân tiến huyện đồng phú Bình

Giá: 7,5tỷ/ha (thương lượng)
Diện tích: 5 mẫu có 600m mặt đường
Bán 2 mẫu đất vườn cao su mặt đường nhựa ấp quân y xã tân lợi huyện đồng phú Bình phước.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 2 mẫu đất vườn cao su mặt đường nhựa ấp quân y xã tân lợi huyện đồng phú Bình phước.

Giá: 26 tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 2 mẫu (20.000m2) 120m mặt đường nhựa
Bán 1,2ha mặt đường tuyến số 3 ấp thái dũng xã tân tiến huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,2ha mặt đường tuyến số 3 ấp thái dũng xã tân tiến huyện đồng phú Bình phước

Giá: 12 tỷ/ thương lượng.
Diện tích: 1,2ha mặt đường tuyến số 3
Bán 3ha 700m mặt đường tạo lực ấp pa péch xã tân hưng huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 3ha 700m mặt đường tạo lực ấp pa péch xã tân hưng huyện đồng phú Bình phước

Giá: 36 Tỷ- thương lượng.
Diện tích: 3ha 700m mặt đường tạo lực
Bán 5 sào mặt đường tạo lực xã tân phước huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 5 sào mặt đường tạo lực xã tân phước huyện đồng phú Bình phước

Giá: 180 triệu/ mét ngang thương lượng
Diện tích: 5 sào (5000m2)
Bán 4,7ha 16000skc xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 4,7ha 16000skc xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

Giá: 70 tỷ thương lượng.
Diện tích: 4,7ha 16000skc

Bán 2,7ha 5000skc 110m mặt đường xã Tân Hiệp phú giáo Bình Dương

Giá: 45 tỷ thương lượng.
Diện tích: 2,7ha 5000skc 110m mặt đường
Bán 1,2 mẫu CÁCH TUYẾN XUYÊN TÂM 50M,CÁCH TUYẾN SỐ 3 400M. ấp thái dũng xã tân tiến đồng phú

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1,2 mẫu CÁCH TUYẾN XUYÊN TÂM 50M,CÁCH TUYẾN SỐ 3 400M. ấp thái dũng xã tân tiến đồng phú

Giá: 12 tỷ thương lượng.
Diện tích: 1,2 mẫu có 160m mặt đường
Bán 6,5 mẫu cao su có 450m mặt đương ấp quân y xã tân lợi đồng phú Bình Phước.

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 6,5 mẫu cao su có 450m mặt đương ấp quân y xã tân lợi đồng phú Bình Phước.

Giá: 6,5 tỷ/ mẫu thương lượng
Diện tích: 6,5 mẫu cao su có 450m mặt đương
Bán 1 sào ấp phước tiến xã tân phước huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 1 sào ấp phước tiến xã tân phước huyện đồng phú Bình phước

Giá: 620 triệu thương lượng.
Diện tích: 1 Sào (1000m2)
Bán 4,4 sào đường lộ giới 26m ấp phước tiến xã tân phước huyện đồng phú Bình phước

THƯƠNG LƯỢNG

Bán 4,4 sào đường lộ giới 26m ấp phước tiến xã tân phước huyện đồng phú Bình phước

Giá: 1.150 triệu thương lượng
Diện tích: 4,4 sào (4400m2)
Gọi điện SMS Chỉ Đường
Zalo
Hotline: 0918.645.130
backtop