• responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider

Văn bản pháp luật

5 chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9 năm 2021

5 chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9 năm 2021

Tiếp tục cập nhật những chính sách đáng chú ý có hiệu lực kể từ tháng 9 năm 2021, sau đây là 5 nội dung đáng chú ý

03 điểm mới về sổ đỏ áp dụng từ ngày 01/9/2021

03 điểm mới về sổ đỏ áp dụng từ ngày 01/9/2021

Theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, có 03 điểm mới liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) áp dụng từ ngày 01/9/2021.

NGHỊ ĐỊNH 148

NGHỊ ĐỊNH 148

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa...

Năm 2021, trường hợp nào bị thu hồi giấy phép xây dựng?

Năm 2021, trường hợp nào bị thu hồi giấy phép xây dựng?

Trường hợp tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép xây dựng không nộp lại giấy phép xây dựng theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ban hành quyết định hủy giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư, UBND cấp xã nơi có công...

Mua nhà bằng giấy viết tay vẫn được cấp sổ đỏ trong trường hợp nào?

Mua nhà bằng giấy viết tay vẫn được cấp sổ đỏ trong trường hợp nào?

Nhiều trường hợp người dân mua đất nhưng không công chứng, chứng thực hợp đồng mà chỉ có giấy viết tay. Trường hợp này vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây.

Gọi điện SMS Chỉ Đường
Zalo
Hotline: 0918.645.130
backtop